วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555....สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่“weblog” ของ นางสาว น้ำผึ้ง เพียรเสมอ     รหัสนักศึกษา 544144007 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะ webblog นี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน วิชา นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


คำอธิบายรายวิชา


.... สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมเว็บบล็อกนี้ เว็บบล็อกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรายวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา (PC54505) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555จัดทำขึ้นโดย น.ส. น้ำผึ้ง เพียรเสมอ ปัจจุบันกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเนื้อหาในเว็บบล็อกนี้สามารถเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะ


วัตถุประสงค์ในรายวิชา
..........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
     1.อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
     2.ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
     3.ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
     4.บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
     5.บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
     6.อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
     7.อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
     8.ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
     9.อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
     10.เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ  สำหรับ  การจัดการการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
     11.สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
     12.ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง


..เนื้อหาบทเรียน..
หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ     หน่วยการเรียนที่2 หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวนวัตกรรม เทคโนโลยี และ   สารสนเทศ
     หน่วยการเรียนที่ 3การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
     หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ


รูปแบบการเรียนการสอน
....เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)

เนื้อหาบทเรียน
.....หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน4 ความคิดเห็น:

 1. ตรวจแล้ว...ตัวอักษรมีขนาดใหญ่เกินไปให้ปรับขนาดเล็กลงกว่านี้ และให้บรรจุภาพหรือบทความที่เกี่ยวข้องให้มากกว่านี้..ครูวัด

  ตอบลบ
 2. หัวบล็อคสวยงามมาก ดูดี รูปแบบของบล็อคจัดรูปแบบได้ดีมาก แต่มีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงเรื่องตัวหนังสือตัวหนังสือใหญ่เกินไป
  แต่บทที่ 1 ตัวหนังสือเล็กเกินไป แล้วก็ไม่มีความโดดเด่นต้องให้มคความโดดเด่นมากกว่านี้แล้วก็ต้อง
  สวนเรื่องภาพแล้วก็เรื่องวิดีโอของให้ปรับปรุงให้เพิ่มรูปภาพแล้วก็เพิ่มวีดีโอให้มากกว่านี้บล็อคจะ
  ได้มีสีสันและมีลูกเล่นได้เยอะยิ่งขึ้นส่วยงานกลุ่มทำได้มีการรูปของสมาชิกในกลุ่มอยู่ในบล็อคด้วย
  ทำให้เรารู้ว่าจะมาชิกในกลุ่มมีใครบ้าง แต่ภาพรวมก็ดูดี

  ตอบลบ
 3. = ) มีการใช้พื้นหลังสีดำทำให้การอ่านข้อความง่าย และทำให้ทุกอย่างเด่นขึ้นมา ลูกเล่นสวยงาม .. เนื้อหาครบถ้วนสวยงาม มีรูปประกอบกับเนื้อหา และมีวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน **** สีตัวหนังสืชัดเจน ตรงวีดีโอน่าจะเอาไว้ล่างสุดนะ และก๊เอารายชื่อลิ้งเพื่อนไว้ข้างบนน่าจะดูโอเคร๊ว่านี้นะจ๊ะ
  ......ไม่มีอะไรจะคอมเม้นมากมายครับ โดยรวม 3 ผ่านเลยครับ

  ตอบลบ
 4. ^_^,,,,,,ชอบหัวบล็อกมากค่ะ ดูสดใสน่ารักดีค่ะ

  ตัวหนังสือนี้ใหญ่ได้ใจเลยค่ะเอา<3 ไปเลยค่ะ

  ตอบลบ